preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

PETAK, 08.04.2022.

1. i 2. sat - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe – otiskivanje

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Pjevanje - Učenje brojalica

 


ČETVRTAK, 07.04.2022.

1. i 2. sat - KOMUNIKACIJA – Receptivni govor - Slušanje priče

3.  sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće u grupi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Računanje - Percepcija simbola brojeva – slaganje


SRIJEDA, 06.04.2022.

1. i 2. sat - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ Grafomotoričke predvježbe – otiskivanje

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Pjevanje - učenje brojalica


UTORAK, 05.04.2022.

1. i 2. sat - KOMUNIKACIJA – Receptivni govor - Slušanje priče

3.  sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće u grupi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Računanje - Percepcija simbola brojeva – slaganje

 


PONEDJELJAK, 04.04.2022.

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Odnos i osjećaji prema drugima - Usporedna igra

2. sat - VJERONAUK -  Poslušaj priču o Isusovoj muci i smrti koja se nalazi na poveznicihttps://express.adobe.com/video/Fz3QshzgdwwGR   Pokaži Isusa na križu.

3. sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće u grupi

4. i 5. sat - TZK - Prirodni oblici kretanja - puzanja
 


PETAK, 25.03.2022.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ – Oblikovanje plastelina prema predlošku

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Slušanje pjesmica o proljeću


ČETVRTAK, 24.03.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Ekspresivni govor - Razlikovanje kvalitativnih obilježja predmeta

3.  sat - SKRB O SEBI – Oblačenje i svlačenje - Odabir odjeće prema svakodnevnim aktivnostima

4.  i 5. sat - UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Promatranje promjena u prirodi – proljeće


SRIJEDA, 23.03.2022.

1. i 2. sat - TZK otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Oblikovanje plastelina prema predlošku

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - Izgradnja likovnog jezika i kreativnosti - Izvedene boje

 


UTORAK, 22.03.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Ekspresivni govor - Razlikovanje kvalitativnih obilježja predmeta

3.  sat - SKRB O SEBI – Oblačenje i svlačenje - Odabir odjeće prema svakodnevnim aktivnostima

4.  i 5. sat - UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Promatranje promjena u prirodi – proljeće


PONEDJELJAK, 21.03.2022.

1.sat – SOCIJALIZACIJA - Igra i interes za materijale – Slaganje

2. sat - VJERONAUKPogledajte priču o Cvjetnici koja se nalazi na poveznici https://spark.adobe.com/video/upfo2fMcuwlE5 

Na slici pokažite maslinove grančice i magarca na kojem je Isus jahao.

3. sat - SKRB O SEBI – Oblačenje i svlačenje - Odabir odjeće prema svakodnevnim aktivnostima

4. i 5. sat – TZK – Vježbe oblikovanja


PETAK, 11.03.2022.

1. i 2. sat - TZKotvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe - praćenje zadanih linija

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Usvajanje jednostavnih plesnih koraka


ČETVRTAK, 10.03.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Receptivni govor – Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta – biljke

3. sat – SKRB O SEBI – Hranjenje – Percepcija okusa – Slatko/Slano

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Roditeljski dom i obitelj - Namjena prostora u obiteljskom domu – kuhinja


SRIJEDA, 09.03.2022.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe - Praćenje zadanih linija

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Izvedene boje


UTORAK, 08.03.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Receptivni govor – Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta – biljke

3. sat – SKRB O SEBI – Hranjenje – Percepcija okusa – Slatko/Slano

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Roditeljski dom i obitelj - Namjena prostora u obiteljskom domu – kuhinja


PONEDJELJAK, 07.03.2022.

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Igra i interes za materijale – Slaganje

2. sat - VJERONAUK - Poslušaj pjesmu "Isuse volim te" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/results?search_query=isuse+volim+te
Prati upute i riješi nastavni listić u prilogu. Nastavni listić imaš isprintan u torbi.

3. sat - SKRB O SEBI – Hranjenje – Percepcija okusa – Slatko/Slano

4. i 5. sat – TZK – Prirodni oblici kretanja – puzanja


PETAK, 11.02.2022.

1. i 2. sat - TZKotvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Oblikovanje papira - Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta za blagdane – Valentinovo

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - Slušanje glazbe – plesne improvizacije

 


ČETVRTAK, 10.02.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta – životinje

3. sat – SKRB O SEBI - Prehrana -samostalna priprema međuobroka

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE -  Percepcija simbola brojeva – pisanje


SRIJEDA, 09.02.2022.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK"  u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Oblikovanje papira - Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta za blagdane – Valentinovo 

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Osnovne boje – plava

 


UTORAK, 08.02.2022.

Dragi svi, danas nas čekaju zanimljive aktivnosti! smiley

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta – životinje

3. sat – SKRB O SEBI - Prehrana -samostalna priprema međuobroka

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE -  Percepcija simbola brojeva – pisanje


PONEDJELJAK, 07.02.2022.

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Igra i interes za materijale - Igra po jednostavnim pravilima

2. sat - VJERONAUK - pogledajte priču o izgubljenoj ovci koja se nalazi na poveznici https://express.adobe.com/video/O7ec753k5LZUo Na slici pokažite dobrog pastira i izgubljenu ovcu.

3. sat – SKRB O SEBI - Tjelesno zdravlje - Prehrana -samostalna priprema međuobroka

4. i 5. sat – TZK – Vježbe oblikovanja

 

Za sva pitanja i nedoumice, zovite me ili pišite poruke smiley


PETAK, 28.01.2022.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe - Praćenje zadanih linija

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Glazbeni instrumenti

 

 

Želim vam svima lijepi vikend, jedva čekam da se u ponedjeljak vidimo u školi! :)

 


ČETVRTAK, 27.01.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Receptivni govor - Razumijevanje vremenskih odnosa

3. sat – SKRB O SEBI – Hranjenje - Ručno ljuštenje voća

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje odnosa u prirodi - Promatranje i prepoznavanje vremenskih promjena – snijeg


SRIJEDA, 26.01.2022.

1. i 2. sat - TZKotvori dokument "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe - Praćenje zadanih linija

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Osnovne boje -  ŽUTA


UTORAK, 25.01.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA – Receptivni govor - Razumijevanje vremenskih odnosa

3. sat – SKRB O SEBI – Hranjenje - Ručno ljuštenje voća

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje odnosa u prirodi - Promatranje i prepoznavanje vremenskih promjena – snijeg


PONEDJELJAK, 24.01.2022.

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Igra i interes za materijale - Igra po jednostavnim pravilima

2. sat - VJERONAUK - Poslušaj pjesmu " Ja volim Isusa" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=bE_HWpbSm0k&ab_channel=ExodusAD  Prati upute i riješi nastavni listić u prilogu.

3. sat – SKRB O SEBI – Hranjenje - Ručno ljuštenje voća

4. i 5. sat – TZK - Prirodni oblici kretanja - Hodanje po prstima i petama


PETAK, 14.01.2022.

1. i 2. sat - TZK - slijedi upute iz priloženog dokumenta

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Modeliranje jednostavnih oblika

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Glazbeni instrumenti


ČETVRTAK, 13.01.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta sa slika – hrana

3.  sat – SKRB O SEBI - Oblačenje i svlačenje - Odabir odjeće prema vremenskim prilikama – zima

4.  i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE – Promatranje vremenskih promjena u prirodi – zima


SRIJEDA, 12.01.2022.

1. i 2. sat- TZK - Preuzmite dokument u prilogu i vježbajte po uputama!

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Modeliranje - modeliranje jednostavnih zadanih oblika

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Osnovne boje - crvena


UTORAK, 11.01.2022.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta sa slika – hrana

3.  sat – SKRB O SEBI - Oblačenje i svlačenje - Odabir odjeće prema vremenskim prilikama – zima

4.  i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE – Promatranje vremenskih promjena u prirodi – zima


PONEDJELJAK, 10.01.2022.

Dragi svi, evo nas na početku drugog polugodišta! S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju, polugodište nastavljamo u B modelu nastave, što znači da smo tjedan dana u školi, a tjedan dana na daljinu! U nastavku su aktivnosti za danas! 

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Odnos i osjećaji prema drugima - Čekanje na red

2. sat - VJERONAUK - poslušaj pjesmu " Tiha noć" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=EfVzeKnqtxY&ab_channel=acaziki Danas sam za vas pripremila i digitalnu slikovnicu o Isusovu rođenju koja se nalazi na poveznici https://www.storyjumper.com/book/read/96929606/ISUS-SE-RODIO-U-BETLEHEMU# Zvuk na slikovnici pokreće se pritiskom na plavu strelicu ispod slikovnice.

 

3. sat – SKRB O SEBI – Oblačenje i svlačenje  - Odabir odjeće prema vremenskim prilikama - zima

4. i 5. sat – TZK - Prirodni oblici kretanja - Hodanje po prstima i petama


PETAK, 17.12.2021.


1. i 2. sat - TZK otvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj
3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Oblikovanje papira - Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta za blagdane – Božić
5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Pjevanje – Božićne pjesme


ČETVRTAK, 16.12.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor – odgovaranje na pitanje „GDJE JE?“

3. sat – SKRB O SEBI - Tjelesno zdravlje – Piramida pravilne prehrane

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Prigodne teme  - Božić


SRIJEDA, 15.12.2021.

1. i 2. sat - TZKotvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Oblikovanje papira - Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta za blagdane – Božić

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Crtanje – linije


UTORAK, 14.12.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor – odgovaranje na pitanje „GDJE JE?“

3. sat – SKRB O SEBI - Tjelesno zdravlje – Piramida pravilne prehrane

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Prigodne teme  - Božić


PONEDJELJAK, 13.12.2021.

Evo nas u zadnjem tjednu nastave na daljinu za ovo polugodište! 

1. sat – SOCIJALIZACIJA – Proslava blagdana

2. sat - VJERONAUK Poslušajte priču o Isusovu rođenju koja se nalazi na poveznici https://spark.adobe.com/video/da9Fug76D51cR  Poslušajte pjesmu "Betlehemska sveta noć" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=StDiLQgD8lU&ab_channel=Mafia111AA

3. sat – SKRB O SEBI – Tjelesno zdravlje – Piramida pravilne prehrane

4. i 5. sat – TZK – Ritmičke strukture


PETAK, 10.12.2021.

1. i 2. sat - TZK otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Razvoj taktilne percepije – Izrada snjegovića od vate

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - Pjevanje - Pjesme o Božiću

 


ČETVRTAK, 09.12.2021.

Dragi moji, evo nas nenadano na nastavi na daljinu i ovaj tjedan! Nadam se da se čim prije vidimo u školi, a do onda probajte odraditi zadatke koji nas čekaju! 

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta sa slika – odjevni predmeti

3.sat– SKRB O SEBI -Oblačenje i svlačenje-Oblačenje cipela i čizmi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje odnosa u prirodi - Promatranje promjena u prirodi – zima

 

 

U prilogu se također nalazi socijalna priča o tome zašto ne možemo ići u školu, pa je pročitajte i ponovite nekoliko puta! Šaljem svima velike zagrljaje heart

TSV: Učenici D.M. i D.O. otvorite listić "Osjećaji". Ponovite što smo sve naučili u utorak i rješite zadatak. 

 

LOGOPEDSKE VJEŽBE - Sanja Očurščak Žuliček, mag.log.

U prilogu se nalazi zadatak za učenika J.H. pod nazivom Aktivnosti na snijegu. Otvori dokument i pokušaj riješiti zadatak. 

 


Petak, 03.12.2021.

1. i 2. sat - TZK -  otvori dokumente u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Oblikovanje papira - Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta za blagdane – sv. Nikola

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - Pjevanje - Pjesme o svetom Nikoli


ČETVRTAK, 02.12.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni govor - Razumijevanje prostornih odnosa

3. sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće prostora, predmeta i okoliša

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Prepoznavanje prostornih odnosa - Gore – dolje


SRIJEDA, 01.12.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat - KOMUNIKACIJA - Razumijevanje prostornih odnosa

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Crtanje linija


UTORAK, 30.11.2021.

1.i 2. sat –RADNI ODGOJ – Razvrstavanje predmeta prema osnovnim karakteristikama – veličina

3. sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće prostora, predmeta i okoliša

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Prepoznavanje prostornih odnosa - Gore – dolje


PONEDJELJAK, 29.11.2021.

 

1. sat – SOCIJALIZACIJA - Odnos i osjećaji prema drugima - Dijeljenje s drugima

2. sat - VJERONAUK - Poslušaj priču o svetom Nikoli koja se nalazi na poveznici https://spark.adobe.com/video/39NAV1VX7WSr2  Nacrtaj čizmicu za svetog Nikolu i ukrasi je šarenim bojama.

3. sat – SKRB O SEBI - Održavanje čistoće prostora, predmeta i okoliša

4. i 5. sat – TZK - Prirodni oblici kretanja - udaranje lopte


SRIJEDA, 17.11.2021.

Dragi moji, evo nas u zadnjem danu nastave na daljinu za ovaj tjedan! Odradite zadatke i uživajte u produženom vikendu! Jedva čekam da se vidimo u ponedjeljak u školi! 

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat  –RADNI ODGOJ – Razvrstavanje predmeta prema osnovnim karakteristikama – veličina

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - (likovne) - Izgradnja likovnog jezika i kreativnosti - Bojanje i slikanje – tempere


UTORAK, 16.11.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta sa slika – dijelovi tijela

3. sat – SKRB O SEBI - Hranjenje - Raspremanje stola

4. i 5.  sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Svijest o vlastitom tijelu - Prepoznavanje dijelova  tijela preko pokreta


PONEDJELJAK, 15.11.2021.

Dragi svi, evo nas u još jednom tjednu nastave na daljinu! Ovaj nam je tjedan skraćen, u četvrtak nam je praznik, a u petak nenastavni dan, tako da budite vrijedni i marljivi do srijede, a onda uživajte u produženom vikendu! :)

 

1. sat – SOCIJALIZACIJA – Osobni identitet

2. sat - VJERONAUK

Dragi učenici danas sam za Vas pripremila digitalnu slikovnicu " Anđeo čuvar" koja se nalazi napoveznici https://www.storyjumper.com/book/read/118390642/ANEO-UVAR Zvuk na slikovnici pokreće se pritiskom na plavi gumb ispod slikovnice, a listate pritiskom miša na slikovnicu.

 

3. sat – SKRB O SEBI - Hranjenje - Raspremanje stola

4. i 5. sat – TZK – Skakanje


PETAK, 05.11.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Rukovanje predmetima i didaktičkim materijalom - Otisak na papiru - jesen

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI - Razvoj sluha i auditivne percepcije - Igre za razvoj sluha


ČETVRTAK, 04.11.2021.

Dragi moji, nadam se da ste uživali u ovim kratkim, ali slatkim praznicima :) danas nas čekaju zanimljive aktivnosti! :)

 

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Selektivno prepoznavanje osoba i predmeta – dijelovi tijela

3. sat – SKRB O SEBI - Oblačenje i svlačenje - Otkopčavanje i zakopčavanje velike dugmadi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Vremenske oznake - Prepoznavanje doba dana


S.M.

Dragi moj S, nadam se da si zdrav! U ovoj će te mapi svaki dan dočekati zadaci za nastavu na daljinu! 

Fališ nam u školi i jedva čekamo da se vidimo! 

Pozdrav od tvojih prijatelja i učiteljice! 


PETAK, 22.10.2021.

Evo nas na kraju još jednog tjedna! Odradite zadatke i uživajte u vikendu!  

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ – Bojanje po predlošku

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI  - Izgradnja likovnog jezika i kreativnosti - Bojanje i slikanje – tempere


ČETVRTAK, 21.10.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Receptivni jezik - Usmjeravanje prema izvoru glasa ili zvuka

3. sat – SKRB O SEBI – Prepoznavanje vlastitog pribora za osobnu higijenu

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Uža školska okolica - Upoznavanje i namjena objekata uže školske okolice – trgovina


SRIJEDA, 20.10.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Grafomotoričke predvježbe - bojanje po predlošku

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Sviranje - Praćenje takta i ritma tijelom


UTORAK, 19.10.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Ekspresivni govor - Poticanje motoričke imitacije

3. sat – SKRB O SEBI – Prepoznavanje vlastitog pribora za osobnu higijenu

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje odnosa u prirodi - Promatranje promjena u prirodi – jesen

 

 


PONEDJELJAK, 18.10.2021.

1. sat – SOCIJALIZACIJA – Sigurno kretanje u prometu

2. sat - VJERONAUKPoslušaj pjesmu " Pekar" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=H2TfLMr7W0E&ab_channel=YellowMegaphone  Prati upute i riješi nastavni listić u prilogu. Uz pomoć ukućana izreci molitvu: " Bože hvala ti za kruh."

3. sat – SKRB O SEBI – Prepoznavanje vlastitog pribora za osobnu higijenu

4. i 5. sat – TZK - Prirodni oblici kretanja – Hodanje uz nošenje predmeta


PETAK, 08.10. 2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3. i 4 .sat – RADNI ODGOJ – Vježbe oralne motorike – puhanje

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI – Sviranje – praćenje takta ritmom i tijelom


ČETVRTAK, 07.10.2021.

 

1. i 2 .sat – KOMUNIKACIJA - Selektivno prepoznavanje predmeta - Školski pribor i inventar

3. sat – SKRB O SEBI – Higijena – pravilno pranje zubi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje i namjena objekata – zelene površine


SRIJEDA, 06.10.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu, slijedi upute i vježbaj

3 . i 4. sat – KOMUNIKACIJA - Selektivno prepoznavanje predmeta - Školski pribor i inventar

5. sat – RAZVOJ KREATIVNOSTI -  Igre s materijalima - jesen


UTORAK, 05.10.2021.

1. i 2 .sat – RADNI ODGOJ – Vježbe oralne motorike – puhanje

3. sat – SKRB O SEBI – Higijena – pravilno pranje zubi

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje i namjena objekata – zelene površine


PONEDJELJAK, 04.10.2021.

Dragi moji, evo nas na početku još jednog tjedna nastave na daljinu! Hvala svima na trudu i strpljenju, jako ste vrijedni! 

 

1. sat - SOCIJALIZACIJA - Sigurno kretanje u prometu 

2. sat - VJERONAUK -  Poslušaj pjesmu " Isuse volim te" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=sYDV9kNsdHw&ab_channel=AnaMarijaPo%C5%A1pai%C4%87 Pokušaj otpjevati dio pjesme. Izradi križ prema uputama u prilogu.

3. sat - SKRB O SEBI - Higijena - pravilno pranje zubi

4. i 5. sat - TZK - Prirodni oblici kretanja - Trčanje uz pravovremenu promjenu smjera kretanja

 

Za sva pitanja i nedoumice slobodno me zovete ili pišete poruke!


PETAK, 24.09.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu i vježbaj 

3. i 4. sat – RADNI ODGOJ - Razvrstavanje predmeta prema osnovnim karakteristikama – boja

5. sat – SKRB O SEBI - Odlaganje odjeće i obuće nakon svlačenja


ČETVRTAK, 23.09.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Ekspresivni govor: osobni podaci

3. sat – SKRB O SEBI – Odlaganje odjeće i obuće nakon svlačenja

4. i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje s osnovnim pojmovima pristojnog ponašanja

 


SRIJEDA, 22.09.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvori dokumente "TZK" u prilogu , slijedi upute i vježbaj

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Razvrstavanje predmeta prema osnovnim karakteristikama – boja

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Pokretne igre uz glazbu

 

Za sva pitanja me zovite ili pišite poruke! 


UTORAK, 21.09.2021.

1. i 2. sat – KOMUNIKACIJA - Ekspresivni govor: imenovanje osoba iz najbliže okoline

3.  sat – SKRB O SEBI – Odlaganje odjeće i obuće nakon svlačenja

4.  i 5. sat – UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE - Upoznavanje s osnovnim pojmovima pristojnog ponašanja


PONEDJELJAK, 20.09.2021.

1. sat - SOCIJALIZACIJA - Ponašanje u razredu

2. sat - VJERONAUK - Poslušaj pjesmu " Isuse volim te" koja se nalazi na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=sYDV9kNsdHw&t=2s&ab_channel=AnaMarijaPo%C5%A1pai%C4%87 Pogledaj prezentaciju u prilogu. Promotri svaku sliku i opiši što sve prijatelji zajedno rade.

 

3. sat - SKRB O SEBI - Odlaganje odjeće i obuće nakon svlačenja 

4. i 5. sat - TZK - Prirodni oblici kretanja - hodanje

 


PETAK, 10.09.2021.

Evo nas u zadnjem danu nastave na daljinu za ovaj tjedan! Vrijedno i marljivo napravite današnje zadatke i vidimo se u ponedjeljak u školi! Za sva pitanja me zovite ili pišite poruke smiley

 

1. i 2. sat - TZK - otvorite dokumente "TZK" u prilogu i vježbajte po uputama

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ Razvoj praktičnih vještina: otvaranje, zatvaranje, otključavanje, zaključavanje

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI Upoznavanje odgojno obrazovne skupine s nastavnim planom i programom rada


ČETVRTAK, 09.09.2021.

Dragi svi, već nam je četvrtak! Danas nam slijedi ponavljanje nastavnih jedinica od utorka! Budite vrijedni i marljivi!

 

1. i 2. sat - KOMUNIKACIJA - Ekspresivni govor – Imenovanje osoba iz najbliže okoline 

3. sat - SKRB O SEBI - Tjelesno zdravlje - Higijena

4. i 5. sat - UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE – Razvijanje primjerenog odnosa prema drugima – Upoznavanje s osnovnim školskim pravilima i uputama


SRIJEDA, 08.09.2021.

1. i 2. sat - TZK - otvorite dokumente TZK u prilogu i vježbajte po slikama

3. i 4. sat - RADNI ODGOJ - Razvoj praktičnih vještina: otvaranje, zatvaranje, otključavanje, zaključavanje

5. sat - RAZVOJ KREATIVNOSTI - Upoznavanje odgojno obrazovne skupine s nastavnim planom i programom rada

 

 

Za sva pitanja stojim na raspolaganju! 


UTORAK, 07.09.2021.

Dragi svi, evo nas u još jednoj nastavnoj godini! Nastavite i dalje biti vrijedni i marljivi u nastavi na daljinu! 

Danas vas očekuju zanimljive aktivnosti! 

1. i 2. sat - KOMUNIKACIJA - Ekspresivni govor – Imenovanje osoba iz najbliže okoline 

3. sat - SKRB O SEBI - Tjelesno zdravlje - Higijena

4. i 5. sat - UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE – Razvijanje primjerenog odnosa prema drugima – Upoznavanje s osnovnim školskim pravilima i uputama

 

Za sva pitanja stojim na raspolaganju! 

Vaša razrednica


 

Dragi učenici, poštovani roditelji i udomitelji, evo nas na početku još jedne nastavne godine! Nadam se da ste se dobro odmorili i da ste spremni za nove izazove koji nas očekuju! smiley Drago mi je da smo se danas vidjeli i u školi!

 

Kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri poštivali preporuke vezane uz suzbijanje širenja COVID-19, nastava je organizirana kao i prošle školske godine, prema B modelu, na način da se tjedan dana odvija na daljinu, a tjedan dana u školi.

 

U ovoj mapi pronaći ćete svaki dan nastave na daljinu materijale i aktivnosti za rad s Vašim djetetom.

 

U prilogu se nalazi raspored sati za prvo polugodište!

I dalje ćemo ostati u kontaktu putem e-maila, vibera i telefonskih poziva. Obratite mi se za sva pitanja, nejasnoće i nedoumice!

 

Srdačno Vas pozdravljam i s nestrpljenjem očekujem u školi!

Vaša razrednica

Nikolina Križan, mag.rehab.educ.

Priloženi dokumenti:
Raspored sati OOS 20.docx


 

Organigram škole

Priloženi dokumenti:
ORGANIGRAM2.pdf

 

 

E-DNEVNIK

Rad sa strankama

Radno vrijeme Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec sa strankama je od ponedjeljka do petka od 08:30 sati do 13:30 sati.

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

MZOS

AZZO

 

Vijesti iz Hrvatske
Korisne povezniceCMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec / Ivana pl. Zajca 26, HR-40000 Čakovec / centar-odgojiobrazovanje-ck.skole.hr / ured@centar-odgojiobrazovanje-ck.skole.hr
preskoči na navigaciju